ZOLarium

Artikels

Sinds 2004 schrijft Johan telkens twee artikels in het driemaandelijks tijdschrift van het ZOL, het ZOLarium. Één artikel belicht een eponiem uit de medische wereld. Wie was bijvoorbeeld de man achter de ziekte van Alzheimer? Een tweede artikel situeert zich in de rubriek ‘Dissectiekamer’ en hier wordt een diverse waaier van onderwerpen ‘aangesneden’.


Eponiemen

Dissectie

Klik hier om alle ZOLarium artikels te zien

rtikels te zien

Top